1 / 73
The Voice - Season 4
Garrett Gardner advances to the Live Playoffs on "The Voice" Season 4.

What to Read Next

'The Voice' Season 4

March 26, 2013

Mondays & Tuesdays 8/7c on NBC