1 / 73

The Voice - Season 4

Garrett Gardner advances to the Live Playoffs on "The Voice" Season 4.

'The Voice' Season 4

Mondays & Tuesdays 8/7c on NBC