Wildorado senior Dustin Bryant discusses how this trip to state compares to 2021.

Wildorado senior Dustin Bryant discusses how this two-medal trip to state compares to 2021's state meet experience.