Goran Dragic with a 2-pointer vs the Boston Celtics

Goran Dragic (Brooklyn Nets) with a 2-pointer vs the Boston Celtics, 04/25/2022