Ingrid makes landfall on Mexico's coast near La Pesca, weakens to a tropical storm

MIAMI (AP) — Ingrid makes landfall on Mexico's coast near La Pesca, weakens to a tropical storm.