Waltham takes on Cambridge

WCVB - Boston

Waltham takes on Cambridge.