Termites swarming across metro

WDSU meteorologist Damon Singleton explains how the recent weather could impact the termite season.