Olathe man to run again to help Boston bombing victims

June 6, 2013

An Olathe man is running again to help victims of the Boston bombings.