Koalas Make Big Debut at San Diego Zoo

KSWB - San Diego

Watch koalas chow down on some eucalyptus leaves at the San Diego Zoo`s new Australian Outback exhibit.