Drug needle found on 1st day of Santa Cruz junior lifeguard program

Drug needle found on 1st day of Santa Cruz junior lifeguard program