Birmingham teacher killed; suspect takes own life in Royal Oak

Birmingham teacher killed; suspect takes own life in Royal Oak