Zakat Mal Adalah Zakat Harta Benda, Berikut Hukum dan Cara Menghitungnya

Zakat Mal Adalah Zakat Harta Benda, Berikut Hukum dan Cara Menghitungnya
editor@merdeka.com (Editor)

Dalam hal ini zakat mal sendiri merupakan zakat harta benda artinya zakat yang wajib dibayarkan atas harta benda yang dimiliki jika harta benda tersebut telah mencapai batas wajib dikeluarkan zakatnya atau nisbah.