Duduk Perkara Gories Mere dan Karni Ilyas Terseret Sengketa Tanah di Labuan Bajo

Duduk Perkara Gories Mere dan Karni Ilyas Terseret Sengketa Tanah di Labuan Bajo
editor@merdeka.com (Editor)

Achyar menjelaskan duduk perkaranya. Kata dia, pada tahun 2017, Gories dan Karni pernah melakukan perjanjian jual-beli tanah dengan kliennya, Ahli Waris Abdullah Tengku Daeng Malewa.