Guo Yan

Lai Seng Sin - STRINGER,SS RC**LON** - Caption Writer
China's Guo Yan returns a shot against Hong Kong's Jiang Huajun during their women's singles final match of the Volkswagen 2010 Women's Table Tennis World Cup in Kuala Lumpur, Malaysia, Sunday, Sept. 26, 2010. (AP Photo/Lai Seng Sin)
China's Guo Yan returns a shot against Hong Kong's Jiang Huajun during their women's singles final match of the Volkswagen 2010 Women's Table Tennis World Cup in Kuala Lumpur, Malaysia, Sunday, Sept. 26, 2010.

China's Guo Yan returns a shot against Hong Kong's Jiang Huajun during their women's singles final match of the Volkswagen 2010 Women's Table Tennis World Cup in Kuala Lumpur, Malaysia, Sunday, Sept. 26, 2010. (AP Photo/Lai Seng Sin)