Dmitry Medvedev,Viktor Yanukovych

IS JF**LON** - Caption Writer,Mikhail Klimentyev - RIA NOVOSTI
Russian President Dmitry Medvedev, right, and Ukrainian President Viktor Yanukovych attend a Russia-Ukraine  investment forum in the Black Sea resort of Gelendzhik, Monday, Oct. 4, 2010.  (AP Photo/RIA-Novosti, Mikhail Klimentyev, Presidential Press Service)
Russian President Dmitry Medvedev, right, and Ukrainian President Viktor Yanukovych attend a Russia-Ukraine investment forum in the Black Sea resort of Gelendzhik, Monday, Oct. 4, 2010.

Russian President Dmitry Medvedev, right, and Ukrainian President Viktor Yanukovych attend a Russia-Ukraine investment forum in the Black Sea resort of Gelendzhik, Monday, Oct. 4, 2010. (AP Photo/RIA-Novosti, Mikhail Klimentyev, Presidential Press Service)