Body found at Wichita Mountains Wildlife Refuge

Body found at Wichita Mountains Wildlife Refuge