Orangutan celebrates birthday

Perth Zoo orangutan Teliti celebrated her 11th birthday on Tuesday.