'The Great Wall' Trailer


Release date:
Feb. 17, 2017

Director: Zhang Yimou

Starring:
Matt Damon
Jing Tian
Pedro Pascal
Willem Dafoe
Andy Lau
Lu Han

image