Jameis Winston was ready to 'Eat a W'

Jameis Winston was ready to 'Eat a W'